Diverse

Udover de andre hovedopgaver, udfører jeg også diverse og ressourcekrævende arbejde såsom:

  • Oprensning af søer og vandløb (kan nå 12-13 meter med gravemaskine)
  • Beskæring af hegn med klippeklo på gravemaskine
  • Træfældning
  • Kørsel af jord, sten og grus
  • Bortkørsel af affald
  • Udlejning af maskiner m/fører

Har du spørgsmål eller ønsker du prisforespørgsel er du velkommen til at ringe på 4057 5102

Du kan stadig få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl.